Betaling

– De factuur dient u op de avond/middag zelf te voldoen. Dit kan door middel van contante betaling, pin of creditcard.

Nagezonden facturen

• –  Slechts indien Restaurant “O” u vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend en u aan de daarbij door Restaurant “O” gestelde voorwaarden ter identificatie heeft voldaan, kan de factuur achteraf aan u worden toegezonden.

• –  Betaling dient dan binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

• –  Restaurant “O” hanteert een kredietbeperkingstoeslag op nagezonden facturen van 2% over het factuurbedrag inclusief BTW, welke vervalt indien u de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum voldoet.

• –  Restaurant “O” brengt op een nagezonden factuur altijd € 7,50 aan administratiekosten in rekening.

Annulering / no-show

Vooraf overeengekomen menu:

• –  Bij annulering meer dan 48 uur voor het tijdstip van reservering, hoeft u geen vergoeding aan Restaurant “O” te betalen.

• –  Bij annulering minder dan 48 uur en meer dan 24 uur voor het tijdstip van reservering, bent

u gehouden 25% van de vooraf besproken menuprijs per geannuleerd persoon aan Restaurant “O” te betalen.

• –  Bij annulering minder dan 24 uur voor het tijdstip van reservering of bij het niet verschijnen zonder annulering , bent u gehouden 100% van de vooraf besproken menuprijs per geannuleerd persoon aan Restaurant “O” te betalen.

À la carte:

– Bij annulering meer dan 12 uur voor het tijdstip van reservering, hoeft u geen vergoeding aan Restaurant “O” te betalen.

– Bij annulering minder dan 12 uur voor het tijdstip van reservering of bij het niet verschijnen zonder annulering, bent u gehouden € 50,– per geannuleerd persoon aan Restaurant “O” te betalen.

Rechtstraat 76

6221 EL Maastricht

+31 (0)43-3259747

info@restaurant-o.nl

IBAN: NL54ABNA0614374405

BIC: ABNANL2A

K.v.K. 63646080

B.T.W. NL855332219B01